top of page

TÜBİTAK PROJELERİ

 • Fındık Yağı Üretiminde Kalite Kontrol Süreçlerinin İyileştirilmesi: Makine Öğrenmesi Destekli Sensör Teknolojileri İle Yenilikçi Kimyasal Analiz Stratejileri TÜBİTAK 

 • Klorheksidin Ve Klorheksidin Diglukonat Sentezi TÜBİTAK

 • Kısmi Piroliz İle Delignifikasyona Uğramış Lignin İle Modifiye Edilmiş Üre Formaldehit Reçine Sistemleri TÜBİTAK-1505

 • Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerden Katma Değeri Yüksek Hammadde Eldesi
  TÜBİTAK-2244 ( 2019-... )

 • Herediter Anjiyoödem Akut Ataklarının Semptomatik Tedavisinde Endike Kullanıma Hazır Enjektörün Pilot/Proses Validasyonu Üretimleri, Ruhsatlandırma İçin Gerekli Analitik Çalışmalarının Tamamlanması, Nobel Farma İlaç TÜBİTAK, AYDE-KAP-SAYEM ( 2019- ... )

 • Kanser Hastalıkları Tedavisinde Endike Aksitinib Ve Sorafenib Tabletlerinin Pilot/Proses Validasyon Üretimleri, Biyoeşdeğerlik Çalışmaları, Safsızlıkları Üzerine Yapılacak Genotoksik Araştırmalar, TÜBİTAK, AYDE-KAP-SAYEM ( 2019- ... )

 • Yeni Katyonik Bor İçeren İyonik Sıvıların Sentezi Ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi TÜBİTAK,TBAG – 114M933 ( 2015-2017 )

 • Paklitaksel Saflaştırılması İçin Yeni Yöntemler Ve Fındık Kabuğunda Uygulamaları 
  TÜBİTAK, TBAG – 114Z233 ( 2014 - 2017 )

 • Fındık Çotağındaki Bakkatin III İçin Ekstraksiyon Şartlarının İncelenmesi
  TÜBİTAK, TBAG – 114Z615 ( 2014 – 2015 ) 

 • Arı ve Arı Ürünleri AR-GE  Proje Pazarı  TÜBİTAK, AR-GE PPP-125. ( 2014 )

 • Fındık AR-GE Proje Pazarı Günleri TÜBİTAK  AR-GE PPP-26 ( 2010 )

 • Kloro-O- Dihidroksi Kumarin Türevi Crown Eterlerin Sentezi, Yapı Karakterizasyonu, Kompleksleşme Yetenekleri Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 
  TÜBİTAK,TBAG- 105T214 ( 2005-2008 )

 • Bazı Yeni Aza Coronandların Sentezi ve Yapı Karakterizasyonu 
  TÜBİTAK, TBAG-AY/311 -103T015 ( 2003 )

 • Turkiyede Yetişen Endemik Sideritis Türlerinin (Sideritis Hololeuca, S. Brevidence,
  S. Tmolea, S.Niveotomentosa, S. Gülendami) Terpen Bileşenlerinin Tayini Ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi TUBİTAK, TBAG-105T430 ( 2005-2008 )

bottom of page