top of page

ÖNSÖZ

    Lisansımı 1997 yılında Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim dalında yüksek lisansımı 2000 yılında, doktoramı ise 2003 yılında tamamladım. Doktora sonrası 2004-2007 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yaptım. Ardından 2007-2008 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünde görev yaptım. 2008 yılında ise doçentlik unvanımı alarak, Giresun Üniversitesinde görevime devam ettim.

Bu süre zarfında;

 • Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevini gerçekleştirdim.

 • Giresun Üniversite’nin Merkezi Araştırma Laboratuvarının kurulumu için Kalkınma Bakanlığına 4 milyon lira bütçeli projenin yazımı ve laboratuvar kurulumu çalışmalarını gerçekleştirdim.

 • Türk Patent Enstitüsü Giresun Üniversitesi sorumluluğunu yürüttüm.

 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliğini yürüttüm.

 

Bununla birlikte, 2013 yılından itibaren Düzce Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünde görev yapmaktayım.

 

 • Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini (2019- …) yürütmekteyim.

 • Düzce Üniversitesi, Arge ve ihtisaslaşma çalışmalarından sorumlu Rektör Danışmanlığı görevini yürütmekteyim. Görevim kapsamında, özellikle Düzce Üniversitesinin stratejik projelerin iş ve eylemlerinde sorumlu olarak görev yapmaktayım. Düzce Üniversitesi ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması’ kapsamında ‘Sağlık ve Çevre’ alanlarında pilot üniversite seçilmiş olup, bu bağlamda kurulan Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü olarak 2017-2019 yılları arasında görev yaptım.

 • Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü çalışmalarım;  Merkez müdürlüğüne atanmam neticesinde tüm çalışmalarımı sanayi odaklı kalkınma modeli üzerine kurguladım. Bu bağlamda ilimizin kalkınma ajansına başvurup, kabul edilen projedeki çalışmalarımız neticesinde laboratuvarımız, 2017 yılında Tarım Bakanlığı yetki belgesi, 2018 yılında ise TURKAK laboratuvar akreditasyonu almaya hak kazanmıştır. Müdürlük ve proje kapsamında devamlı olarak sanayi ziyaretleri ile hem analiz hem de arge desteklerimizle ilgili çalışmaları anlattık.  Bu bağlamda 2017 yılı sonunda  senelik 93 (fatura bazlı) analiz işlemi ve 93 000 liralık toplam ciro içinde %10’luk sanayi payından, 348 analiz ve 306 000 liralık toplam ciro içinde %63’lük sanayi payına ulaşılmıştır. 2018 yılı sonunda ise ciromuz 350 000 liraya ve analizlerimizdeki sanayi payı ise %74’e ulaşmıştır. 2020 yılı sonunda ise ciromuz 520 000 lirayı geçmiştir. DUBİT altyapısının güçlendirilmesi ve akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na (MARKA) sunduğum ve kabul edilip desteklenen 979 000 lira bütçeli projenin yürütücülüğünü gerçekleştirdim.

 • Düzce Üniversitesinin 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması' programı kapsamında 'Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma' çalışmalarının koordinatörlüğü esnasındaki çalışmalarımız;

 • YÖK’ün başlattığı ihtisaslaşma kapsamında üniversiteler bulundukları ilin kalkınması yönünde çalışmalara yoğunlaşacaklardır. Tüm bu gelişmeler ışığında Üniversitemiz iç ve dış paydaşlarının katılımıyla oluşturmuş olduğu stratejik planını SAĞLIK ve ÇEVRE alanına yoğunlaşarak ulusal anlamda belirli bir alanda uzmanlaşma stratejisini seçmiş ve vizyonunu “Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri ile de bölgesel bir lider olmak” olarak yeniden inşa etmiştir. Anılan süreçte sağlık ve çevre alanlarında yürütülecek iş ve işlemlerin etkinliğini sağlamak ve süreçleri izlemek üzere “Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” kurulmuş, yapılan tüm faaliyetler koordinatörlük bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.

 • İhtisaslaşma çalışmalarımızın her iki stratejik alanında da çalışmalarımızı üretim ve sanayi odaklı olarak planladık.  Hedef ve çalışmalarımızı planlarken yerel dinamiklerin değerlendirilmesinin yanı sıra sektör raporları ve sanayinin talebine binaen ilimizin potansiyelini göz önüne aldık.  Bu bağlamda ilimize yatırım çekip kalkınmayı Ar-Ge’ye dayalı olarak artırabilmek için Aksu Vital, Sbs Bio, Eğriçayır bal, Aymnet, Antony Haramain, Botafarma, Mikrom,  Divapan, Kahramanmaraş kağıt, Green Power (GP) Holding/GP-AMG, Standart profil firmaları stratejik işbirliği sözleşmeleri imzalanmış ve ortak çalışmalar başlanmıştır.  Ayrıca birlikte ürün geliştirmek ve kaynakları etkin kullanmak amacıyla Bezmialem Üniversitesi ile de sözleşme imzalanmıştır.  İmzalanan bu sözleşmeler kapsamında ilgili firmalar ile ortak arge ve analiz çalışmalarını yürütmekteyiz.

 • Düzce Üniversitesine ait Dulife, Apidevera, Melenis ve Herbynia markalarının tescili gerçekleştirdik ve bu markalar altında kremler, kolonyalar, ballı macunlar, tıbbi yağlar vb. ürünler geliştirdik.

 • 2. Uluslararası İstanbul Buluş Fuarı, Gümüş Madalya Ödülü (4 patent) kazandım. Düzce Üniversitesi Bilimsel yayınları teşvik ödülleri kapsamında 2016 yılı fikri sanayi mülkiyet hakları birincilik ödülünü kazandım.

 • Son 3 yıl içerisinde ortak çalışmalar ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirdiğim bazı firmalar;

 1. Igaest

 2. Realkom Tekstil
  ( İlk 500 sanayii kuruluşu içerisinde yer almaktadır. )

 3. Nobel İlaç
  (İlk 500 sanayii kuruluşu içerisinde ve Türkiye'nin ilaç ihracatında her yıl ilk üçte yer almaktadır.)

 4. Funny Gıda

 5. Seda Sakacı Kozmetik

 6. GP Holding

 7. Naturin Doğal Ürünler

 8. Ultra Natura

 9. Arı Mucizesi

 10. Aksu Vital

 11. Sancaklı Mobilya

 12. Teha Grup

 13. Plustechno

 14. Formlife

 • Danışmanlık yaptığım firmaların, yurt dışından ithal ettiği kimyasalların çok daha uygun maliyette yerli üretimlerini ve ürün geliştirme çalışmalarında başarı sağladık.

 • HMH adında Düzce Üniversitesi Teknoparkında şirket kurulumumu 2017 yılı itibarı ile gerçekleştirdim. Bu bağlamda; patent başvurusunu gerçekleştirdiğim çalışmalarımdan bir adedini KOSGEB Ar-Ge inovasyon projesi ile 376.000,00 lira bütçe desteği kazanarak, ürünü seri üretime hazır haline getirdim.

 • Ülkemizin önde gelen denim firmalarından olan REALKOM tekstil firmasının kimyasal arge danışmanlığını 2018 yılından buyana yürütmekteyim. Bu bağlamda firma ile birlikte yürüttüğüm Ar-Ge çalışmalarında büyük başarı sağladık.  Bu çalışmalarda denim ağartma işlemlerinde KMnO4 (Potasyum Permanganat, çevreye zararlı kimyasal) muadili olan ve yurtdışından ithal edilen oldukça yüksek bütçeli bir organik ağartıcı kimyasalı dörtte bir fiyatına üretmeyi başardık. REALKOM ile birlikte ilgili kimyasalın seri üretimi için seri üretim hattı kurulması için KOSGEB’ten 2.100.000.000,00 liralık destek almaya hak kazandık. Kurulan hatta organik ağartıcı bu kimyasalın tamamıyla yerli üretimini gerçekleştirmekteyiz.

 • Çalışmalarımın ve projelerimin büyük çoğunluğu sanayi ağırlıklı olup, sanayi kuruluşları vasıtası ile birlikte gerçekleştirmekteyim. Sanayi ziyaretleri, problemlerinin tespiti, problemlerine yönelik öğretim üyelerinin tespiti ve eşleştirmesi ve bu problemlerin çözümüne dair projelerin yazımı ve takibi çalışmalarını gerçekleştirmekteyim. 

 • Kişisel Arge Çalışmalarım; Bu bağlamdaki çalışmalarım temel iki kısma ayrılmaktadır.  Birincisi doğal ürünler alanındaki fındık kabuklarındaki kanser kemoterapi ilaçlarının eldesine yönelik çalışmalardır. Çalışmamız yıllık 500 bin tonun üzerinde artık olarak açığa çıkan fındık kabuklarındaki kemoterapi ilaçlarının eldesine yöneliktir. Paklitaksel taksanlar sınıfında bir molekül olup, dünyanın en fazla kullanılan kemoterapi ilaçlarındandır. Paklitaksel ve türevleri olan doçetaksel, kabazitaksel gibi ilaçların yıllık satışı 2 milyar doların üzerindedir. Kabukta var olan bu ilaç moleküllerin eldesi için optimum şartlar belirlenmiş ve üretim için arge seviyesindedir. Elde edilen sonuçlardan tarafımızca yapılan 6 adet patent başvurusu yapılmıştır ve 2 adet patent başvurusu tescillenmiştir.

 • TÜBİTAK Yeni Katyonik Bor İçeren İyonik Sıvıların Sentezi Ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi isimli, 489 000 lira bütçeli projeyi 2015-2018 yılları arasında yürüttüm. Ülkemizin en önemli madenlerinden biri olan Bor mineralinden katma değerli ürünlerin üretilmesi konu alan çalışmalarımız neticesinde; bor içerikli yeni organobor molekülleri sentezlenmiştir.  Sentezlenen moleküllerin 6 adedinin korozyon önleyici özellikleri çok yüksek seviyede tespit edilmiş olup 2 uluslararası ve 6 ulusal patent başvurusunu gerçekleştirdim. Halihazırda başvurularımdan bir adet ulusal başvuru tescil edilmiş, uluslararası başvurumun ise incelemeleri A seviyede kabul görmüş olup tescillenme aşamasına geçmiştir. HMH adlı teknopark şirketimde borlu korozyon önleyici ürünün nihai formülasyonu gerçekleştirilmiş olup seri üretime hazır hale getirilmiştir.

 • Gıda mühendisi öğretim üyesi ekibimizle birlikte fonksiyonel doğal gıda geliştirilmesi çalışmalarını 2018 yılından buyana yürütmekteyim. Bu kapsamında Tıbbi bitkili fındık ezmeleri ve Biyoteknolojik fındık katkılı süt ürünleri (yoğurt-kefir-labne) ürünleri geliştirilmiş, patent başvuruları gerçekleştirilmiştir. Patentlerimizden bir adedine bir firma tarafından, lisanslama talebi olmuş olup, süreç devam etmektedir.

 • Nobel ilaç firması ile başvurusunu gerçekleştirdiğimizi iki adet TÜBİTAK - SAYEM projemiz kabul edilmiş olup, birinci aşaması tamamlanmıştır. İkinci aşama başvurusu yapılmıştır.

 • Çalışmalarımın ve projelerimin büyük çoğunluğu sanayi ağırlıklı olup, sanayi kuruluşları vasıtası ile birlikte gerçekleştirmekteyim. Sanayi ziyaretleri, problemlerinin tespiti, problemlerine yönelik öğretim üyelerinin tespiti ve eşleştirmesi ve bu problemlerin çözümüne dair projelerin yazımı ve takibi çalışmalarını gerçekleştirmekteyim. 

 • Son 3 yıl içerisinde yürüttüğüm çalışmaların bütçeleri, ihtisaslaşma programında 20.000.000,00 lira ve diğer projelerimde ise 5.500.000,00 lira civarındadır.

 • 2017-2019 yılları arasında iki yıl süre ile TÜBİTAK’ın Kimya Biyoloji Araştırma Grubunda, Grup Yürütme Komitesi üyesi olarak seçilerek görev yaptım.

 • Uluslararası alan indeksli Chemical and Materials Engineering dergisinin baş editörlüğü ve Frontiers in Applied Chemistry dergisinin editörler kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteyim.

 

 

Saygılarımla

Prof.Dr. Halil İbrahim Uğraş

Düzce Üniversitesi

halilugras@gmail.com

bottom of page